ESCRITS SOBRE LA FESTA

 

Papers de la Festa és una secció que pretén aprofundir en el coneixement de la Festa o Misteri d'Elx mitjançant dos tipus de textos. Amb els «Escrits sobre la Festa» difonem els textos d'investigació que ens ajuden a comprendre aquest drama assumpcionista i tot el seu món. 

 

Els Textos

 

EL TEATRE MEDIEVAL I L'ASSUMPCIÓ
LA FESTA O MISTERI D'ELX
Aspectes generals
Aspectes textuals i lingüístico-literaris
Aspectes teatrals
Aspectes musicals
Aspectes històrics
Aspectes religiosos i litúrgics
Aspectes antropològics i festius
Aspectes iconogràfics
Altres representacions i celebracions assumpcionistes

 

EL TEATRE MEDIEVAL I L'ASSUMPCIÓ

 

 

CALDENTEY, Miguel: «La Asunción de la Virgen María en los escritores catalanes de la Edad Media», Estudios Marianos, vol. VI (1947), p. 429-455.

 

 

MASSIP I BONET, Francesc: «L'escenificació de l'assumpció a Europa», Festa d'Elx, 42, Ajuntament d'Elx, Elx, 1990, p. 149-157. Versió catalana de la comunicació presentada, en anglés, al VI  Triennal Colloquin de la Société International pour d'Étude du Théâtre Médieval (Lancaster, 13-19 de juliol de 1989).

 

 

MASSIP I BONET, Francesc: «Església i teatre. De la litúrgia al drama: un viatge d'anada i tornada», Festa d'Elx, núm. 47, Ajuntament d'Elx, Elx, 1995, p. 89-100.

 

 

ROMEU I FIGUERAS, Josep: «El teatre assumpcionista de tècnica medieval als Països Catalans», en Joan CASTAÑO i Gabriel SANSANO, Història i crítica de la Festa d'Elx, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, Alacant, 1998, p. 59-95, que reprodueix la versió definitiva apareguda en Teatre català antic, vol. II, a cura de F. Massip i P. Vila, Curial, Barcelona, 1994-1995, p. 121-175.

 

 

ROMEU I FIGUERAS, Josep: «Teatre medieval als Països Catalans», Albert ROSSICH (coord.), El teatre català dels orígens al segle XVIII, Edition Reichenberger, Kassel, 2001, p. 3-15.

 

 

SIRERA, Josep Lluís: «Teatre medieval: tan lluny tan a prop», Festa d'Elx, 50 (1998), p. 183-188.

 

 

SIRERA, Josep Lluís: «Els autors de teatre hispànic a l'Edat Mitjana i la construcció de l'actor ideal», en Del actor medieval a nuestros  días. Actas del Seminario celebrado los días 30 de octubre al 2 de  noviembre de 1996, con motivo del IV Festival de Teatre i Música  Medieval d'Elx, Institut Municipal de Cultura, Elx, 2001, p. 103-119.

 

 

 

LA FESTA O MISTERI D'ELX

 

     ASPECTES GENERALS

 

 

CÀMARA I SEMPERE, Hèctor: «Aproximació al vocabulari de la Festa d'Elx», La Rella, 14, Elx, 2001, p. 75-98.

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan, MASSIP I BONET, Francesc, QUIRANTE SANTACRUZ, Luis i ROMEU I FIGUERAS, Josep: «Present i futur de la Festa d'Elx», Actes del Nové Col·loqui Internacional de Llengua i  Literatura Catalanes, 3, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1993, p. 391-414 (taula redona).

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: «Introducció», Repertori bibliogràfic de la  Festa d'Elx, IVEI-Ajuntament d'Elx, València, 1994, p. 19-38

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: «Cent trenta anys d'estudis al voltant de la Festa o Misteri d'Elx», Aproximacions a la Festa d'Elx, Instiut Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert», Alacant, 2002, p. 45-57.

 

 

HERRERA, Adolfo: Auto lírico religioso que se representa todos los años en la iglesia  parroquial de Santa María de Elche los días 14 y 15 de agosto, Biblioteca Marítima Nacional de Santa Pola, Madrid, 1905 (reedició de l'article publicat en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Madrid, 1896).

 

 

LLORENTE, Teodor: «Capítulo XXI. Elche», en València. Sus  monumentos y sus artes. Su naturaleza e historia, Ed. Daniel Cortezo y Cia., Bracelona, 1889 [1900], p. 971-1014.

 

 

MASSIP I BONET, Francesc: «Els models del Misteri d'Elx i el Misteri com a model», en Rafael ALEMANY, Josep Lluís MARTOS i Josep M. MANZANARO (eds.), Actes del X  Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant, 2005, p. 137-167.

 

 

VIDAL I VALENCIANO, Cayetano: «El Tránsito y la Asunción de la Virgen», en Manuel MILÀ I FONTANALS: Obras completas, vol. VI, Barcelona, 1888-1895, p. 324-340 (reproducció dels tres articles que aparegueren a Diario de Barcelona, Barcelona, 12-08-1870, 26-08-1870 i 01-09-1870).

 

 

YOSHIKAWA, Emiko: «Misteri d'ElX, una tradición de origen medieval en Valencia (España)», Gauken, 769, Institute of Modern Culture, Showa Women's University, Tòkio, novembre 2004, p. 132-136.

 

 

     ASPECTES TEXTUALS I LINGÜÍSTICO-LITERARIS

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan i SANSANO I BELSO, Gabriel: «El text literari de la Festa o Misteri d'Elx: Notes a la seua evolució», a Festa d'Elx, 44, Ajuntament d'Elx, Elx, 1992, p. 93-99.

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: «Les consuetes de la Festa d'Elx», Aproximacions a la Festa d'Elx, Instiut Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert», Alacant, 2002, p. 61-73 (article publicat en Zeitschrift  für Katalanistik, 2, 1989, p. 130-143).

 

 

CHABÀS, Roc: «El drama sacro de la Virgen de Elche», El Archivo, tom IV, quadern VII, Dènia, setembre-octubre 1890, p. 203-214.

 

 

FERRANDO, Antoni: «La llengua del Misteri d'Elx», La Corona  d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenatge per a  Germà Colón, G. Haltus, G. Lüdi, M. Metzeltin (ed.), Tübingen, 1989, p. 75-89.

 

 

IBARRA RUIZ, Pere: El Tránsito y la  Asunción de la Virgen, Tip. Agulló, Elx, [1933].

 

 

KOVÀCS, Lenke: «"Aquesta gran novetat...". Els jueus en el teatre assumpcionista medieval», Josep Lluís SIRERA (ed.), La mort com a personatge, l’assumpció com a tema. Actes del Seminari celebrat del 29 al 31 d'octubre de 2000, amb motiu del VI Festival de Teatre i Música Medieval d'Elx, Institut Municipal de Cultura, Elx, 2002, p. 195-208.

 

 

LLORENÇ, Alfons: «Aproximació al món literari de la Festa d'Elx», Festa d'Elx, 47, Ajuntament d'Elx, Elx, 1987, p. 109-123.

 

 

MAS I MIRALLES, Antoni: «Els copistes de la Festa d'Elx: consideracions sociolingüístiques», en josep Lluís SIRERA (ed.), La Festa i Elx. Actes del Seminari  celebrat els dies 29, 30 i 31 d'octubre de 2002, amb motiu del VII Festival de Teatre i  Música Medieval d'Elx, Institut Municipal de Cultura, Elx, 2004, p. 217-234

 

 

MASSIP I BONET, Francesc: Consueta de 1709. Estudi crític del text, Conselleria de Cultura, València, 1986.

 

 

QUIRANTE SANTACRUZ, Luis: «Notes per a una història del text de la Festa d'Elx», a Món i Misteri de  la Festa d'Elx, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1986, p. 219-227.

 

 

RAFANELL, August: «El misteriós llemosí de la Festa d'Elx: les constants d'un discurs perifèric», La Rella, 8 (1989), p. 31-39.

 

 

SANSANO, Gabriel: «Nova documentació sobre la Festa d'Elx: més còpies desconegudes de les consuetes», en Josep Lluís SIRERA (ed.), La Festa i Elx. Actes del Seminari  celebrat els dies 29, 30 i 31 d'octubre de 2002, amb motiu del VII Festival de Teatre i  Música Medieval d'Elx, Institut Municipal de Cultura, Elx, 2004, p. 305-324.

 

 

     ASPECTES TEATRALS

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: «Jesucrist, possible personatge de la Festa d'Elx», en Aproximacions a la Festa d'Elx, Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», Alacant, 2002, p. 211-226 (versió revisada de l'article aparegut a Festa d'Elx, 41, Ajuntament d'Elx, Elx, 1989, p. 131-152).

 

 

ESPINOSA I IRLES, Mila: «Breu notícia de la Festa en una carta del segle XVI», Festa d'Elx, 47, Ajuntament d'Elx, Elx, 1995, p, 65-74.

 

 

HERMENEGILDO, Alfredo: «Teatralización de lo sagrado y sacralización de lo teatral: el Misterio de Elche», Teatro medieval,  teatro vivo. Actas del seminario celebrado del 28 al 31 de Octubre 1998, con motivo del V Festival de Teatro y Música Medieval d'Elx, Institut Municipal de Cultura, Elx, 2001, p. 259-275.

 

 

JAÉN I URBAN, Gaspar i SERRANO BRU, Antonio: «Algunes notes sobre el cel i la tramoia alta de la Festa d'Elx», a AD: El cel en la Festa, Patronat Nacional del Misteri d'Elx/ Diputació d'Alacant, Alacant, 1995, p. 16-24.

 

 

KOVÀCS, Lenke i MASSIP, Francesc: «Fent camí amb la Mare de Déu: el seguici marià a la Festa d'Elx», Festa d'Elx, 49 (1997), p. 15-17.

 

 

massip i bonet, Francesc: «Els elements de l'escenari horitzontal (cadafal i andador) del Misteri d'Elx», a La  Rella, 5, Elx, 1985, p. 23-30.

 

 

MASSIP I BONET, Francesc: «Algunes notes sobre l'escena de la Festa o Misteri d'Elx», a Món i Misteri de  la Festa d'Elx, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1986, p. 205-217.

 

 

MASSIP I BONET, Francesc: «La Festa d'Elx: un patrimoni excepcional i fràgil», a El Misteri d'Elx, Patrimoni de la  Humanitat (taula redona), Elx, 08-06-2001.

 

 

     ASPECTES MUSICALS

 

 

CASTAÑO I LÓPEZ, Jesús-Dídac: «La figura del mestre de capella al Misteri d'Elx», Festa d'Elx, 46, Ajuntament d'Elx, Elx, 1994, p. 95-109.

 

 

ESPLÀ TRIAY, Óscar: «Consideraciones en torno al Misterio de Elche o "Festa d'Elig"», El  Misterio de Elche (s. XIII-XVIII), Hispavox, col. «Colección de Música Antigua Española» Madrid, 1994, p. 2-8 (reedició en CD de la gravació de 1961).

 

 

GÓMEZ MUNTANÉ, Mari Carme: «Al voltant de la música del Misteri d'Elx (consuetes de 1709 i 1722)», a Món i Misteri de  la Festa d'Elx, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1986, p. 255-263.

 

 

GÓMEZ MUNTANÉ, Mari Carme: «A propòsit de "Déu vos salve Verge Imperial", un cant monòdic del Misteri d'Elx», Festa d'Elx, 45, Ajuntament d'Elx, Elx, 1993, p. 87-95.

 

 

GÓMEZ MUNTANÉ, Mari Carme: «El Misteri d'Elx: Patrimonio Oral de la Humanidad. El reto del siglo XXI», a El Misteri d'Elx, Patrimoni de la Humanitat (taula redona), Elx, 08-06-2001.

 

 

MITJANA, Rafael, «El Misterio de Elche», Discantes y contrapuntos. Estudios musicales  (crítica e historia), F. Sempere y Compañía, Valencia, 1905, p. 121-138.

 

 

PEDRELL, Felip: La Festa de Elche o el drama lírico litúrgico. La  muerte y la Asunción de la Virgen, Librería Atenea, col. «Illice» (2a època), Elx, 1951 (traducció d'Antonio Agulló Soler de l'original La  Festa d'Elche ou le drame lyrique liturgique espagnol. Le Trépas et  l'Assomption de la Vierge. Documents pour servir à l'histoire des  origines du Théâtre Mondial, Société Française d'Imprimerie et de Librarie, París, 1906, text publicat en una primera versió el 1901).

 

 

RUÍZ DE LIHORY, José, Baró d'Alcahalí: «Drama lírico-religioso de Elche», La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, Establecimiento Tipográfico Domench, València, 1903, p. 62-95.

 

 

     ASPECTES HISTÒRICS

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: «Claudiano Phelipe Perpinyán. Vida y obra del primer traductor de la Festa d'Elx», Revista del Instituto de  Estudios Alicantinos, 36, Alacant, maig-agost 1982, p. 141-175.

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: «La Vinguda de la Mare de Déu, origen llegendari de la Festa o Misteri d'Elx», Estudis de Llengua i  Literatura Catalanes/XXXVIII. Homenatge a Arthur Terry, 2, PAM, Barcelona, 1999, p. 5-26.

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: «La Festa d'Elx: cinc-cents anys de la història d'un poble», a El Misteri d'Elx, Patrimoni de la  Humanitat (taula redona), Elx, 08-06-2001 (una primera versió del text a la revista Saó, monogràfics 12, València, octubre del 1992, p. 9-12).

 

 

GUTIÉRREZ, Carmen, MARÍN, María, SALAS, Encarnación i NAVARRO, Rafael: «La Festa en la prensa ilicitana de fines del siglo XIX y comienzos del XX», Festa d'Elx, 44 (1992), p. 75-89.

 

 

ORS MONTENEGRO, Miguel: «Notas sobre la Festa. 1885-1939», Festa d'Elx (1984), p. 61-66.

 

 

QUIRANTE SANTACRUZ, Luis: «Sobre l'origen miraculós de la Festa», La Rella, 1, Elx, 1983, p. 33-44.

 

 

SERRANO I JAÉN, Joaquim: «Un noble il·liciità del segle XVII», Festa  d'Elx, 42 (1990), p. 39-53.

 

 

     ASPECTES RELIGIOSOS I LITÚRGICS

 

 

ARGEMÍ, Aureli: «El Misteri d'Elx en el context del culte cristià», a Món i Misteri de la Festa d'Elx, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1986, p. 79-86.

 

 

     ASPECTES ANTROPOLÒGICS I FESTIUS

 

 

AMADES, Joan: Costumari català (1950), vol. IV, Salvat Editores, Barcelona, 1984, p. 784-799 (transcripció del text sobre l'Assumpció de la Mare de Déu del capítol dedicat al 15 d'agost).

 

 

CÀMARA I SEMPERE, Hèctor: «Reflexions sobre l'estat actual de la Festa d'Elx», Revista Valenciana de Folclore, «Dossier: La Festa d'Elx», 2 (2001), p. 10-17.

 

 

CÀMARA I SEMPERE, Hèctor: «La Festa o MIsteri d'Elx: d'una celebració popular a un espectacle turístic», Revista Valenciana d'Etnologia, 2 (2007), p. 147-160 (revisat 22-07-2008).

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: «Aproximació al refranyer de la Festa d'Elx», La Rella, 4, Elx, primavera del 1985, p. 13-27.

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: El llit de la Mare de Déu d'Elx, Ajuntament d'Elx, col. «Temes d'Elx», Elx, 1991.

 

 

CASTAÑO GARCIA, Joan: «Literatura popular al voltant de la Festa o Misteri d'Elx», Aproximacions a la Festa d'Elx, Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», Alacant, 2002, p. 313-335 (article publicat a la revista A sol post, 4 (1998), p. 39-55). 

 

 

MOLINA FOIX, Vicente: «Tres visones del Misteri», Festa d'Elx, 43, Ajuntament d'Elx, Elx, 1991, p. 221-223.

 

 

     ASPECTES ICONOGRÀFICS

 

 

VICENS, Maria Teresa: Iconografia assumpcionista, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1986.

 

 

     ALTRES REPRESENTACIONS I CELEBRACIONS ASSUMPCIONISTES

 

 

GÓMEZ MUNTANÉ, Mari Carme i MASSIP I BONET, Francesc: «El drama litúrgic de l'Assumpció de Santa Maria de l'Estany», a Món i Misteri de la Festa d'Elx, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1986, p. 111-122.

 

 

KOVÀCS, Lenke: «Festivitat i adoctrinament: el drama assumpcio-nista de Neustift de 1391», Festa d'Elx, 50 (1998), p. 131-137.

 

 

VILA, Pep: «La Festa de l'Assumpció i el llit de la Mare de Déu a Girona», Festa d'Elx, 48, Ajuntament d'Elx, Elx, 1996, p. 97-114.

 

_________________________

En la transcripció dels textos apareix entre parèntesi el número de pàgina de l'edició original.